Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

Εμφάνιση 9 12 18 24
D-PERFECT
C FILES
C FILES assorted 8-15, 21mm
C FILES assorted, 18mm
C FILES assorted, 25mm
C FILES No10, 18mm
C FILES No10, 21mm
C FILES No10, 25mm
C FILES No15, 18mm
+11
C FILES No15, 21mm
C FILES No15, 25mm
C FILES No20, 18mm
C FILES No20, 21mm
C FILES No20, 25mm
C FILES No6, 18mm
C FILES No6, 21mm
C FILES No6, 25mm
C FILES No8, 18mm
C FILES No8, 21mm
C FILES No8, 25mm
D-PERFECT
K-FILES No10 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No15 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No15_40 (25mm). 6 τεμ
K-FILES No20 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No25 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No30 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No35 (25mm), 6 τεμ
+7
K-FILES No40 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No45 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No45_80 (25mm). 6 τεμ
K-FILES No50 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No60 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No70 (25mm), 6 τεμ
K-FILES No80 (25mm), 6 τεμ

K FILES 25mm | Στις 4 πλακέτες, -25%

5,50 
 • Πλακέτα 6 τεμαχίων
 • Διαθέσιμα μεγέθη στα 25mm:
  Νο10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, σετ 15/40 και σετ 45/80
D-PERFECT
K-FILES No06 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No08 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No10 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No15 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No15_40 (21mm). 6 τεμ
K-FILES No20 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No25 (21mm), 6 τεμ
+9
K-FILES No30 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No35 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No40 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No45 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No45-80 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No50 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No60 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No70 (21mm), 6 τεμ
K-FILES No80 (21mm), 6 τεμ

K-FILES, 21mm | Στις 4 πλακέτες, -25%

5,50 
 • Πλακέτα 6 τεμαχίων
 • Διαθέσιμα μεγέθη στα 21mm:
  Νο6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, σετ 15/40 και 45/80 
D-PERFECT
K-FILES No06 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No08 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No10 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No15 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No15_40 (31mm). 6 τεμ
K-FILES No20 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No25 (31mm), 6 τεμ
+9
K-FILES No30 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No35 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No40 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No45 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No45_80 (31mm). 6 τεμ
K-FILES No50 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No60 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No70 (31mm), 6 τεμ
K-FILES No80 (31mm), 6 τεμ

K FILES, 31mm | Στις 4 πλακέτες, -25%

5,50 
 • Πλακέτα 6 τεμαχίων
 • Διαθέσιμα μεγέθη στα 31mm:
  Νο6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, σετ 15/40, σετ 45/80
D-PERFECT
K-FILES NT
K-FILES NT No-10, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-15_40. 6 τεμάχια
K-FILES NT No-15, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-20, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-25, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-30, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-35, 6 τεμάχια
+8
K-FILES NT No-40, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-45_80. 6 τεμάχια
K-FILES NT No-45, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-50, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-60, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-70, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-8, 6 τεμάχια
K-FILES NT No-80, 6 τεμάχια
D-PERFECT
H-FILES No06 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No08 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No10 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No15 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No15_40 (25mm). 6 τεμ
H-FILES No20 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No25 (25mm), 6 τεμ
+9
H-FILES No30 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No35 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No40 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No45 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No45_80 (25mm). 6 τεμ
H-FILES No50 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No60 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No70 (25mm), 6 τεμ
H-FILES No80 (25mm), 6 τεμ

H-Files 25mm | Στις 4 πλακέτες, -25%

5,50 
• Πλακέτα 6 τεμαχίων
• Διαθέσιμα μεγέθη στα 25mm:
   Νο6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 σετ 15/40, σετ 45/80

D-PERFECT
REAMERS
REAMERS No10, 6 τεμάχια
REAMERS No15_40. 6 τεμάχια
REAMERS No15, 6 τεμάχια
REAMERS No20, 6 τεμάχια
REAMERS No25, 6 τεμάχια
REAMERS No30, 6 τεμάχια
REAMERS No35, 6 τεμάχια
+8
REAMERS No40, 6 τεμάχια
REAMERS No45_80. 6 τεμάχια
REAMERS No45, 6 τεμάχια
REAMERS No50, 6 τεμάχια
REAMERS No60, 6 τεμάχια
REAMERS No70, 6 τεμάχια
REAMERS No8, 6 τεμάχια
REAMERS No80, 6 τεμάχια